אתר הבית

שירותי החברה

אנו מעניקים לחברות וגופים כלכליים שרות ייחודי בענף הרכב בישראל. החברה משמשת למעשה כיועץ פיננסי וכ”איש מכירות” מטעם הלקוח מול חברות הליסינג. השרות כולל ייעוץ ליסינג, החל מבחינת כדאיות הליסינג עבור הלקוח, סוגי הרכב המתאימים, מסלול הליסינג, בחירת חברת הליסינג הכדאית ביותר עבור הלקוח וכלה בהשגת התנאים האופטימליים, הן הכספיים והן התחזוקתיים, עבור הלקוח. אבי הורוביץ מעניק שירותי מיקור חוץ לביצוע התמחרויות ומכרזים באופן המקצועי ביותר בישראל.

 

להלן מגוון השירותים אותם מבצעת החברה עבור לקוחותיה:
בדיקת כדאיות מעבר לליסינג. חברות שמחזיקות ציי רכב ומבקשות לבדוק כדאיות מעבר לעסקאות ליסינג, יקבלו שירות מקצועי ומהימן תוך התבססות על מקורות החברה עצמה, נתוני הליסינג הכללים הקיימים בשוק וניתוחם הפיננסי. לפרטים נוספים…
בדיקת עסקאות ליסינג קיימות. החברה בבעלות אבי הורוביץ בוחנת את עסקאות הליסינג הקיימות ובודקת אפשרויות להשבחתן ולהוזלתן תוך מימוש צורכי הלקוח. מאחר שמרבית הלקוחות העסקיים כבר מצויים באמצע עסקאות הליסינג, אנו מעניקים שירות מיוחד: עורכים בדיקת היתכנות ביצוע חסכון. בדיקה זו נעשית ללא כל תמורה. רק אם החיסכון הפוטנציאלי עולה על הסכום אותו מסכמים מראש, ייחתם ההסכם וביצוע החיסכון ימומש. לפרטים נוספים…
התאמה ובחירת סוגי כלי הרכב. החברה עורכת בדיקה מקצועית מול נושאי המשרה בקרב הלקוחות, על מנת להתאים באופן אובייקטיבי את סוגי כלי הרכב המתאימים לצורכי החברה ועובדיה. בין השאר עורכת החברה “דירוג” בין רמות עובדי החברות, וקביעת סוגי כלי רכב התואמים דרגות אלה (בתיאום עם נציג הלקוח).
התאמת תנאי הליסינג הנדרשים. החברה בבעלות אבי הורוביץ עורכת בדיקה של צורכי הלקוחות בטרם ההתקשרות עם חברות ליסינג, ועל בסיס צרכים אלו מתאימה את ההסכמים מול חברות הליסינג. תנאי עסקאות הליסינג אינם קבועים. לא רק שיש להתאימם לצורכי הלקוח, אלא יש לבחון מה ההשלכות הכספיות משינויים בהסכמים הקיימים. ההשלכות הכספיות עשויות להסתכם באלפי שקלים לכל כלי רכב על פני תקופת העסקה!
התאמה ובחירה של חברת הליסינג. על בסיס נתוני הלקוח, עורכת החברה “מכרז” לקבלת שירותי ליסינג מחברות הליסינג השונות. בין היתר השגת התנאים הנדרשים ע”י הלקוח: טכניים, לוגיסטיים ופיננסיים.
השגת מחירי הליסינג הטובים ביותר. בשל יתרונותיה המבניים, מצליחה החברה להשיג גם ללקוחות קטנים יחסית, מחירים דומים ללקוחות גדולים הרבה יותר – ובכך להעניק יתרונות “גודל” המוקנים לה.
עריכת מכרזים. החברה עורכת מכרזים לגורמים החייבים התקשרויות על בסיס מכרזים על פי הוראות החוק או החלטות פנימיות. התמחות החברה הנה בקרב עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, חברות ממשלתיות וכן בקרב מוסדות גדולים.
בדיקת עלויות חודשיות. בהתאם לדרישות הלקוח, החברה מעניקה שירותים חודשיים של בדיקת תשלומי הלקוחות לחברות הליסינג, ניתוחם, הצעת שיפורים ומניעת עלויות עודפות.
שכר טרחת החברה
העיקרון העומד בבסיס פעילותה העסקית של החברה הנו חיסכון. בהתאם, הורוביץ יועצים עובדת בעיקר על בסיס “הצלחה”. הצלחת הלקוחות הנה אבן יסוד בעבודת החברה, ועל כן עיקר הכנסותיה באות לידי ביטוי באחוז מסוים מהחיסכון האפקטיבי אותו היא משיגה עבור לקוחותיה.

 

הסיסמא שלנו: הצלחת הלקוח = הצלחת החברה.

שינוי גודל גופנים