אתר הבית

הליסינג בסוף שנת 2014 מצוי בקיפאון

פורסם ע"י ב אפר 2, 2015 בקטגוריה בלוג | 7 תגובות

פורסם ע"י ב אפר 2, 2015 בקטגוריה בלוג


בימים אלו התפרסמו דו”חותיהן של 4 חברות הליסינג הגדולות בארץ, המחזיקות ביחד בלמעלה מ-60% מנתח השוק. התוצאות מצביעות בעיקר על קיפאון בגודל הענף. להלן אעלה ואציף את עיקרי הנושאים החשובים לכל המעורבים בענף הרכב ובעיקר לקוחות הליסינג בארץ.

גודל ענף הליסינג

בעוד חברת אלבר טוענת כי כמות כלי הרכב המשמשים את ענף הליסינג התפעולי היא בקירוב 210 אלף כלי רכב, הרי בחברת שלמה מעריכם את הכמות בין 215 ל-220 אלף כלי רכב.

שלמה טוענת כי “להערכת החברה, שוק הרכב בענף הליסינג טרם מוצה במלואו וקיימת אפשרות להגדלת נתח השוק בענף זה, אך לא בשיעורים ניכרים. החברה מעריכה כי בשנים הקרובות, ובשנת 2015, היקף הפעילות בענף יישאר יציב ללא שינוי מהותי”.

בסה”כ יש פחות או יותר הסכמה בין החברות לגבי גודל הענף (בין 215 ל-200 אלף), ולגבי גודלה של אחת מהן, לרבות עוד מספר חברות בינוניות:

0204-1

0204-2אין ספק כי 4 החברות המדווחות מחזיקות את הכמויות שבטבלה משמאל.

ההון העצמי

מרכיב חשוב בהכרת הפעילות הוא שחברות אלה מדווחות על הון עצמי, המשמש לצורך פעילות הליסינג, בגובה כ-1.8 מיליארד ש”ח ומחלק כדלקמן:

 

0204-3

בסיס ההון הנ”ל משמש לצורכי הרחבת הבסיס ההוני לרכישת כלי הרכב. החברות משתמשות במקורות בנקאיים, באגרות חוב מהמוסדיים, וכמובן באשראי המוענק להם על ידי היבואנים עצמם.

התוצאות העסקיות

בשנה זו לא היה צריך לקרות דבר שישפיע על תוצאות פעילות הליסינג התפעולי בישראל. אם כך, ייתכן שהתוצאות כפי שאציג להלן מייצגות את המצב באופן רגיל, ובדיוק משום כך הן מטרידות:

0204-4

לכאורה, היקף פעילות הליסינג מניב הכנסות שנתיות, לחברות אלה, בסך כולל של 6 מיליארד ש”ח, המשקף גידול של כ-9.7% לעומת שנה קודמת.

יחד עם זאת, אין להתעלם מכך, שמדובר במספרים שאינם נכונים: כאמור בכותרת המספרים כוללים את הסכומים הנובעים ממכירת כלי הרכב שסיימו את תקופת הליסינג. אצל חברת שלמה, היקף ההכנסות ממכירת כלי הרכב היו כ-947 מיליון ש”ח שהם כ-37.5% מסך הכנסות הליסינג.

גידול או קיטון בהכנסות?

מנתונים אלו יהיה קשה לבחון אם מדובר בגידול או שמא בצמצום בהכנסות החברות. אם קיימת יציבות בהכנסות מהליסינג אבל התמורה ממכירת כלי הרכב שסיימו את עסקות הליסינג גבוהה, כי אז סך ההכנסות לכאורה עלה, ולהפך.

כך לדוגמה קרדן רכב (אוויס) מסבירה כי “הגידול בשנת 2014 בשיעור של כ-6.5% (בסך ההכנסות מליסינג) נובע מעלייה בכמות הרכבים בצי הרכב הפעיל וכן מעלייה בכמות כלי הרכב שנמכרו בתום תקופת הליסינג בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד”.

התוצאות השנתיות

בשנה זו בולטות 2 חברות שמרווחיות ובאותה העת 2 שמפסידות:

0204-5

נתונים אלו מטרידים מאוד. אם מסך ההכנסות בענף הרווח השנתי המצטבר של 4 החברות הגדולות מגיע ל-28 מיליון ש”ח בלבד, הרי זה משקף:

0204-6

אנו רואים כי התשואה על ההון נמוכה מאוד ואפילו ביחס להיקפי המכירות היא נמוכה מאוד!

הסיבות לתוצאות אלה

כפי שכבר ציינתי עת ערכתי את הבדיקה לסוף הרבעון השלישי של 2014, הענף מקיים מחד תחרות פרועה בין שלל הלקוחות הקיימים, וכן הזכרתי את בעיית מכירות כלי הרכב המשומשים.

הנסיבה העיקרית אותה הזכרתי, היא מערכת השירות. כיום, הלקוחות הגדולים מבינים שעיקר התועלת המופקת מעסקאות הליסינג טמונה בשירות. חברת ליסינג שהשירות אותו תעניק לא יהיה מספיק טוב, תוחלף בחברה אחרת. תהליך זה הקיים כל הזמן בגלל התחרות בתחום המחירים, אבל לא פחות בתחום השירות.

השירות

חברות הליסינג שואפות להעניק שירות ברמה גבוהה. על מנת לעמוד בדרישות אלה עליהן לנצל את המשאבים העומדים לרשותן. לעתים קרובות כשמדובר בשירות, מדובר בזמני תגובה לתיקון תקלות, תיקוני דרך, העמדת רכב חלופי, עמידה בלו”ז לאספקת כלי רכב חדש וכו’. מרבית הדרישות מבוססות על כוח אדם, אך לא פחות על תשתית מחשובית ותשתית של רשת מוסכים ורכבי גרר.

אחת הדרכים למדידת היעילות תהיה ביחס שבין מספר העובדים לסך כלי הרכב המופעלים. יחד עם זאת, ישנם חריגים:

0204-7

אנו רואים כי הענף מעסיק אלפי עובדים, שעיקרם אמון על הענקת השירות. מתוצאות אלה עולה לכאורה כי דווקא חברת אלבר הכי פחות יעילה, ומאידך חברת שלמה היעילה ביותר. האבסורד הוא כי לכאורה, זו הפחות יעילה מסוגלת להעניק שירותים הטובים ביותר ללקוחות הליסינג בגלל פוטנציאל העמדת תשומת לב תפעולית טובה יותר.

כאמור, יש להבין היטב בטרם נפסוק בנושא, כי חברה שלא תוכל להעניק שירות ברמה גבוהה תצא לאט לאט מהשוק, ולא תוכל להתמודד במכרזי ליסינג הנערכים בחברות גדולות. תנאי הסף שם, ביחס לשירות, גבוהים ביותר. לפיכך, מפתיעה ביותר התחושה שדווקא החברה הגדולה ביותר מעסיקה כה מעט עובדים.

בבדיקה שערכתי, חברת שלמה, החריגה ביותר ברמת העובדים, קשורה בחברה השייכת לבעל מניותיה ואשר היא זו המעניקה את מרבית השירות עם כוח אדם נוסף העומד לרשותה. היא מציינת ומדגישה בדוחותיה הכספיים כי:

“רמת השירות ומוניטין חברת הליסינג – אחד המרכיבים המרכזיים בשיקולי הלקוחות בבחירת חברת הליסינג, הינו רמת השירות שהחברה נותנת ללקוחותיה ויכולתה להתמודד עם דרישות שירות גבוהות ובטיחות מחמירות. נושא זה מהווה סף כניסה חשוב בחדירה ללקוחות עם ציי רכב גדולים. כחלק מהשירות, לקבוצה היכולת להציע ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים ומוצרים משלימים בהתאם לצורכי הלקוח. הקבוצה פועלת ליצור שיפורים טכנולוגיים ביחס לשירות הלקוחות המעניקים חווית שירות משופרת. גם בשלב מכירת הרכב בשוק בתום תקופת ההחכרה נודעת חשיבות מרובה לאמינות ולמוניטין של חברת הליסינג. החברה ממוצבת כנותנת שירות ברמה גבוהה, ובעלת מוניטין, הנגזר, בין היתר, מכך שמרבית החברות שמהן מקבלת הקבוצה שירותים הינן חברות קשורות לבעלת השליטה בחברה הפועלות בסינרגיה עם הקבוצה”.

קיפאון בענף הליסינג

קיפאון בענף הליסינג

כלומר, הקשר עם החברות המעניקות שירותים והשייכות לבעלי השליטה בחברה מאפשרת לה שלא להציג את מלוא כמויות העובדים העומדים לרשותה לצורך הענקת השירות. השירות הנו מונח רחב כשמדובר בעסקאות ליסינג. הוא כולל בין היתר את נושא הביטוח. נושא זה בעל חשיבות גבוהה בעסקאות הליסינג, ובקישור שפרסמתי קיים הסבר קצת יותר מלא.

השירות כאמור מהווה מרכיב חשוב בעסקאות הליסינג ומחייב השקעות ניכרות בשיפורים ובתחזוקת צוות עובדים וכו’. מעבר לכך, על החברות לדאוג לפריסה ארצית של סניפים בהם יינתנו שירות על בסיס מקומי ועל ידי צוותי עובדים מיומנים. כלל הוצאות אלה מהוות מרכיב חשוב בהוצאות חברות הליסינג. זוהי בהחלט סיבה נוספת לרווחיהן המצומקים…

לסיכום

הרווחים של חברות הליסינג אינם מספקים. איני צריך להרחיב בנושא, אבל בוודאי שכל אלו הסבורים שחברות הליסינג מרוויחות מיליארדים, צריכים להבין שאין זה כך. הרווחים אינם גבוהים, ורק אלו המסוגלים להתנהל במקצועיות מסוגלים לשרוד.

השאלה הגדולה היא איך לקוח המפעיל צי של כלי רכב יכול לנצל יכולתן של חברות הליסינג להענקת שירות מחד, ומאידך לקבל מחירי ליסינג טובים. למעשה ככל שרמת השירות הנדרשת גבוהה יותר, כך המחיר צריך להיות גבוה אף הוא. נושא זה נדון ארוכות בקרב אלה העוסקים בענף. התוצאה היחידה האפשרית, ועל כך אוכל להעיד בעובדות רבות, היא לבצע מכרז בין החברות אשר יניב את התוצאות הטובות ביותר! הלקוח, בעל צי כלי הרכב, יוכל להינות גם משירות איכותי אבל גם מתשלום שאיננו גבוה.

אבי הורוביץ יועץ ליסינג

אבי הורוביץ - יועץ ליסינג, מייסד ענף הליסינג בישראל ובעל ניסיון של למעלה משלושה עשורים בתחום. חברת "אבי הורוביץ - ייעוץ ליסינג" מספקת מענה לצורך הקיים לייעוץ מקצועי, פיננסי וטכני בתחום זה לחוג לקוחות רחב המונה גורמים פרטיים, חברות פרטיות וחברות ציבוריות מובילות.

7 תגובות

Join the conversation and post a comment.

 1. רותם

  אני עובדת בחברה ציבורית גדולה. לאחרונה התקשרו אצלנו בעסקה עם חברה גדולה שהיתה ספק שלנו כבר מספר שנים.
  מאחר ואנחנו מחוייבים בעלויות הליסינג, התברר לי שאנחנו משלמים מאוד יקר !
  האם אין חוק המחייב חברה ציבורית לבצע מכרז ?

 2. שלום- מנהל רכב בחברה גדולה

  מדהים ! עכשיו אני מבין את הויכוחים מול חברות הליסינג גם כשזה מדובר על 100 ש”ח (לרכב).
  ההסכמים שלנו אינם טובים אבל בפועל אני מצליח להסתדר עם נציגי החברות.
  כחברה עם צי רבים גדול אנחנו עובדים עם מספר חברות.
  מיד אחרי החג נשקול לפנות אליך לבחינת הנושא כולו.
  חג שמח

 3. דורון

  אני שומע את הפרסומות של כל חברות הליסינג ברדיו וקורא אותן בעיתון – והייתי בטוח שיש להן המון המון כסף.

 4. אוריאל

  אני יכול להגיד בתור מי שמקורב לנושא הליסינג אצלנו בחברה (יש לנו 36 מכוניות) –
  שהשירות זה הדבר היחיד שמשאיר אותנו בחברת ליסינג, רוב ההצעות דומות .

 5. אבי ש. - רואה חשבון ומבקר

  קראתי בעיון רב. החומר מעובד יפה ובאופן מקצועי.
  מהכרה אישית של דוחות חבות ציבוריות, והיקף עלויות הליסינג אצלם, אני משוכנע כי בכל חברה עם אחריות ציבורית
  יש להיעזר בשירותי יועץ מקצועי בתחום זה, בדיוק כפי שמשתשמים בשירותי יועץ משפטי וכו’.

  העלויות ניכרות ויש לבחון ההתנהלות בנושא זה בקפידה יתרה !

 6. אלי ש.

  ניתוח מעניין.
  אצלנו עובדים עם מספר חברות ליסינג ואני חושב שאתה צודק ובאמת יש צורך לבצע מכרז.
  אמליץ אצלנו בחברה ליצור איתך קשר.

 7. שרה ש.

  מרשים !
  אני עוקבת אחרי המאמרים שך באופן עיקבי ולומדת המון !
  תודה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים