אתר הבית

אין הפתעות: דו”חות הליסינג בסוף 2015 לא מצביעים על שינוי גדול לעומת 2014

פורסם ע"י ב אפר 7, 2016 בקטגוריה בלוג | 2 תגובות

פורסם ע"י ב אפר 7, 2016 בקטגוריה בלוג


בימים אלה, כמדי שנה, התפרסמו דוחותיהן של 4 חברות הליסינג הגדולות בארץ, המחזיקות יחד למעלה מ-60% מנתח השוק. התוצאות מצביעות על בעיות קשות בענף המחייבות שינוי איסטרטגי.

להלן אעלה ואציף את עיקרי הנושאים החשובים לכל המעורבים בענף הרכב ובעיקר ללקוחות הליסינג בארץ.

גודל ענף הליסינג

בעוד חברת אלבר טוענת כי על בסיס מידע מחברת BDI, כמות כלי הרכב המשמשים את ענף הליסינג התפעולי היא בקירוב 210 אלף, הרי בחברת שלמה מעריכם, על בסיס נתוני רשות המיסים, כי הכמות הנה 235 אלף כלי רכב.

להלן ההבדלים בין שני הגורמים:

0604-1

נראה כי המגמה ברורה, אף כי היא מעוותת, בעיקר נוכח הגידול העצום ביבוא כלי רכב חדשים. הכמות בארץ גדלה בשנתיים האחרונות בכחצי מיליון כלי רכב, המהווים כ-20% מכלל כלי הרכב. לפיכך, על מנת לשמור הכמות היחסית הזהה, היה על כמויות כלי הרכב מליסינג לגדול בשיעור דומה. בפועל, הגידול היה רק בשיעור של כ-10%.

גם השנה ממקדת הנהלת שלמה את דעתה על הענף וקובעת כי “…בשנת 2016 לא צפוי שינוי מהותי במספר כלי הרכב בענף ביחס לשנת 2015“.

בסך הכל יש פחות או יותר הסכמה בין החברות לגבי גודל הענף: בין 221 ל-235 אלף כלי רכב. הבעיה היא שרק 4 החברות הגדולות מדווחות לציבור את דוחותיהן וכפועל יוצא, הנתונים מדויקים רק לגביהן:

0604-2

אין ספק כי 4 החברות המדווחות מחזיקות את הכמויות הבאות:

0604-3

ההון העצמי

מרכיב חשוב בהכרת הפעילות הוא שחברות אלה מדווחות על הון עצמי, המשמש לצורך פעילות הליסינג. הון זה עומד על כ-1.9 מיליארד ₪, כשחברת שלמה מחזיקה בכ-46% מתוך סך ההון המושקע בפעילות הליסינג. החלוקה מפורטת בטבלה.

0604-4

בסיס ההון הנ”ל משמש לצורכי הרחבת הבסיס ההוני לרכישת כלי הרכב. החברות משתמשות במקורות בנקאיים, באגרות חוב מהמוסדיים וכמובן באשראי המוענק להן על ידי היבואנים עצמם.

נטרול דוחותיה של שלמה סיקסט

חברה זו חריגה ביחס לכל יתר השחקנים בענף הליסינג. ההון העצמי מהווה מרכיב של כ-46% ביחס ל-4 החברות. היקף ההכנסות מעסקאות הליסינג וההשכרה לרבות מכירת כלי רכב אלו, מהווה כ-42% והיקף צי כלי הרכב המשמשים לליסינג מהווה כ-44% מסך 4 החברות הגדולות. כלומר, חברה זו מחזיקה בלמעלה מ-42% מהנתח של 4 החברות הגדולות.

כפועל יוצא מגודלה של שלמה סיקסט, רווחיותה חריגה גם היא. להערכתי, הסיבה העיקרית נובעת מהעובדה שהיא מחזיקה כמות גדולה של כלי רכב המאפשרת לה לכסות את הוצאותיה הכלליות ולהפיק רווחים יפים.

כפי שכבר ציינתי, הגודל כן קובע בתחום פעילות זה, ומקור ההיגיון כבר מיושם בעולם הרחב. כך בארצות הברית התרחשה פעילות ענפה של מיזוגים ורכישות שהניבה בסופו של דבר 3 חברות גדולות המחזיקות יחד בכ-91% מהשוק:

0505-4

מאחר שהחברה יוצאת דופן בתוצאותיה, בחרתי להתעלם ממנה בעת עריכת ניתוח החברות הגדולות כמפורט להלן.

התוצאות העסקיות של 3 החברות הגדולות מגיעות לסכומים זניחים

התוצאות העסקיות של חברות הליסינג הגדולות אינן מלבבות. ללא חברת שלמה, הרווח של 3 החברות האחרות הנו כ-3.4 מיליון ₪ בלבד!

0604-5

כלומר: בנטרול הרווחיות החריגה של חברת שלמה, המסתכמת בכ-159 מיליון ₪, יתר החברות מרוויחות סכומים זעומים. אמנם חברת אלבר מציגה רווח של כ-19 מיליון ₪, אבל גם אוויס וגם אלדן לא מצליחות לייצר רווחיות סבירה (אם בכלל).

לכאורה, היקף פעילות הליסינג מניב הכנסות שנתיות לחברות אלה, בסך כולל של 6 מיליארד ₪, המשקף גידול של כ-9.7% לעומת השנה הקודמת. יחד עם זאת, למעט אצל חברת אוויס השומרת על רמת הכנסות זהה לשנה הקודמת, כל יתר החברות הניבו הכנסות נמוכות מעט לעומת השנה הקודמת:

0604-6

באופן כללי, נראה כי ההכנסות בענף שומרות על סטגנציה. לעומת זאת, כשניסיתי לבחון אם רמת ההכנסות הזו משקפת את ההכנסות בענף, גיליתי שאין זה כה פשוט שכן לדוגמא קרדן רכב (אוויס) הסבירה בשנה שעברה כי “הגידול בשנת 2014 בשיעור של כ-6.5% (בסך ההכנסות מליסינג) נובע מעלייה בכמות הרכבים בצי הרכב הפעיל וכן מעלייה בכמות כלי הרכב שנמכרו בתום תקופת הליסינג בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד“. כלומר, יש לראות כי היקף ההכנסות כולל גם את מכירות כלי הרכב, כך שבעוד ההכנסות בלבד היו יכולות לשקף את הפעילות האמיתית, הרי המכירות משקפות את הכמות המופסקת להפעלה. ולעתים הכמויות והסכומים יכולים להטעות.

התוצאות השנתיות

0604-7

נתונים אלו מטרידים מאוד. הרווחיות, כשחלקה איננה נובעת מהפעילות הרלוונטית (אלדן – נדל”ן) הניבה רווח של פחות משליש האחוז ביחס להון העצמי וכפרומיל אחד מהיקף ההכנסות.

כפי שכבר ציינתי עת ערכתי את הבדיקה לסוף 2014, הענף לא רק שאיננו גדל, אלא מקיים תחרות פרועה ולכך יש להוסיף את בעיית מכירות כלי הרכב המשומשים.

יחד עם זאת, התחרות איננה רק במחירים אלא גם בשירות. תחום זה גוזל עלויות גבוהות והוא בהחלט מחייב תמחור נכון יותר של עסקאות ליסינג. הרחבה על נושא השירות אבצע בנפרד מסקירה זו, שם ארחיב את הנושא כדי לספק הסבר מלא.

לסיכום

כפי שכבר ציינתי, הרווחיות הזעומה של 3 החברות הגדולות (ללא שלמה סיקסט), איננה מאפשרת לענף להתקיים במתכונתו הנוכחית. אין כל ספק כי הדרך היחידה לשרוד בתחום זה, היא או להעלות את מחירי הליסינג או למזג חברות. במצב הקיים, לאחר שהיבואנים השתלטו על חלק גדול מענף הליסינג, מתרחשת פעילות בה היבואנים מרווחים וחברות הליסינג עורכות מאבקים קשים ביניהן. מצב זה איננו נוח, ובוודאי שאיננו רצוי.

להערכתי יקרה כאן מהלך, שבסופו של דבר יהיה דומה לזה שהתרחש בעולם הגדול, של מיזוגים ורכישות. בסופו של התהליך, כמות החברות מצטמצם, המחירים יעלו, והענף יעבור לרווחיות.

כיצד על מנהל צי כלי רכב יכול לשמור על המחירים הקיימים בהם המרווחים של חברות הליסינג כה נמוכים? במסגרת מכרזי הליסינג אותם אני עורך, ניתן בהחלט לשלב תנאים המאפשרים זאת. כלומר, חברה שתוכל לקבע מחירים לתקופה ארוכה, תוכל ליהנות עת המחירים יעלו.

אבי הורוביץ יועץ ליסינג

אבי הורוביץ - יועץ ליסינג, מייסד ענף הליסינג בישראל ובעל ניסיון של למעלה משלושה עשורים בתחום. חברת "אבי הורוביץ - ייעוץ ליסינג" מספקת מענה לצורך הקיים לייעוץ מקצועי, פיננסי וטכני בתחום זה לחוג לקוחות רחב המונה גורמים פרטיים, חברות פרטיות וחברות ציבוריות מובילות.

2 תגובות

Join the conversation and post a comment.

  1. אמיר

    אני חושב שבישראל – ואנחנו מדינה קטנה.. לא צריך יותר משתיים עד שלוש חברות ליסינג. התחרות הזו גורמת גם לירידה בשרות לדעתי

  2. אלירן

    זה צריך להיות שלמה ועוד שלוש חברות כמו באמריקה. תחשבו כמה חברות ליסינג מיותרות יש פה.
    ובכלל, מה זה שלא יודעים מה הגודל של הענף? מרגיש שחסר סדר בכל הקשור לאחראים על הענף….

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים